Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

1. Oświadczam, że dysponuję prawami autorskimi do załączonego zdjęcia mojego dziecka i wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora kampanii „Dumni z Polski” (Fundacja Instytut Łukasiewicza, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków).

2. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dziecka, w tym zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie go w mediach elektronicznych (w szczególności na stronie www.dumnizpolski.pl), w prasie oraz broszurach, ulotkach, gazetkach i innych materiałach promujących kampanię (druki reklamowe, materiały prasowe).

3. Oświadczenie moje ważne jest przez cały okres realizacji kampanii „Dumni z Polski”, chyba że odwołam je pisemnie, kierując odpowiednie odwołanie na adres info@dumnizpolski.pl lub na adres pocztowy organizatora.

4. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

5. Oświadczam, że niniejszego zezwolenia udzielam nieodpłatnie.