Wydarzenia

Rok 2018 jest wyjątkowy – świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę warto zaplanować na wiele miesięcy. Przygotowaliśmy dla samorządów mnóstwo propozycji medialnych akcji, wydarzeń i konkursów! Wszystkie scenariusze opisaliśmy krok po kroku w specjalnym przewodniku dla osób odpowiedzialnych w samorządzie za realizację kampanii. Każdy samorząd może skorzystać z naszych podpowiedzi i organizować atrakcje dla mieszkańców.

Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych wydarzeń przekażemy uczestnikom kampanii!

Nasza biało-czerwona

Akcja wykonywania zdjęć, które zaprezentują przywiązanie lokalnej wspólnoty do biało-czerwonych barw. Może to być np. zdjęcie świątecznie przystrojonej fasady urzędu, instytucji samorządowej albo bloku mieszkalnego, w którego oknach wywieszono szczególnie dużo flag. Więcej

Stań z nami!

Akcja polega na wykonaniu wspólnego, grupowego zdjęcia jak najliczniejszej grupy mieszkańców i samorządowców wyposażonych w gadżety kampanii „Dumni z Polski”. Więcej

Dla przyszłych pokoleń

Akcja integrująca mieszkańców, której celem jest wspólne przygotowanie kapsuły czasu. W specjalnym pojemniku zgromadzone zostaną przedmioty obrazujące życie samorządu: np. wspólne zdjęcie mieszkańców i władz, lokalna gazeta, dane o liczbie osób zamieszkujących gminę/powiat. Więcej

Polak Mały. Urodzeni w stulecie

Akcja angażująca młodych rodziców, których dzieci przyjdą na świat w jubileuszowym roku 2018. Rodzice dzieci pochodzących z gmin i powiatów uczestniczących w kampanii będą mogli przesłać zdjęcia swoich synów i córek za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza. Więcej

Mapa dumy

Konkurs, którego celem jest wyłonienie miejsc, obiektów czy zjawisk, będących w małych ojczyznach źródłem prawdziwej dumy. Więcej

Dumni z Polski. Plakat na stulecie

Konkurs na przygotowanie plakatu promującego obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie dowolną techniką plastyczną pracy, która najlepiej odda ideę świętowania i wyjątkowość setnej rocznicy. Więcej

Tak świętujemy!

Konkurs na najbardziej pomysłowe, kreatywne i widowiskowe sposoby świętowania stulecia niepodległości przez mieszkańców gminy/powiatu. Zadaniem uczestników będzie zrobienie zdjęcia, które wyraża ich przywiązanie do wartości patriotycznych i dumę z bycia Polakiem. Więcej