Jak przystąpić?

Jak zamówić materiały kampanii?

Aby zgłosić samorząd, należy wydrukować załączony poniżej formularz, wypełnić go i wysłać faksem na numer 12 340 93 71, pocztą na adres: Fundacja Instytut Łukasiewicza, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków, lub mailem: info@dumnizpolski.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 marca 2019 r.! Zachęcamy do skorzystania z opcji „Zaczynamy wcześniej!”. W przypadku jej wybrania materiały i fakturę wyślemy w ciągu dwóch dni od otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia bez zaznaczonej opcji realizujemy na początku kwietnia 2019 roku.

Nie sprzedajemy pojedynczych elementów kampanii. „Dumni z Polski” to kompleksowo opracowane materiały, które pozwalają na zabawę i edukację. Taki cel można osiągnąć tylko z wykorzystaniem wszystkich składowych pakietu!

Koszt pełnego pakietu kampanii to 4 000,00 PLN + VAT (23%). Możesz zakupić połowę pakietu lub jego wielokrotność. Cena zawiera koszt dostawy materiałów.

Jak sfinansować udział samorządu w kampanii?

Samorząd może sfinansować swój udział w kampanii w ramach budżetu na promocję jednostki samorządu terytorialnego lub na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Podmiotem finansującym udział w kampanii może być urząd miasta/gminy lub starostwo, a także np. samorządowy ośrodek kultury, biblioteka czy muzeum. Działamy elastycznie – w zależności od potrzeb samorządu w tytule faktury możemy wpisać np. „Zakup materiałów” lub „Usługa promocyjna”.