„Tak świętujemy!”

Konkurs na najbardziej pomysłowe, kreatywne i widowiskowe sposoby świętowania stulecia niepodległości przez mieszkańców gminy/powiatu. Zadaniem uczestników będzie zrobienie zdjęcia, które wyraża ich przywiązanie do wartości patriotycznych i dumę z bycia Polakiem. Mieszkańcy będą mogli pokazać swoje nietypowe talenty (np. wykonując haft z motywem patriotycznym, kompozycję z biało-czerwonych kwiatów). Na zdjęciu można pokazać członków rodziny w biało-czerwonych barwach lub strojach historycznych/ludowych. Duma z Polski może zostać wyrażona też w inny sposób – np. poprzez zasadzenie w swoim ogrodzie dębu na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do udziału w konkursie powinny zostać zgłaszane zdjęcia, które dokumentują inicjatywy mieszkańców. Najbardziej pomysłowe fotografie opublikujemy na stronie internetowej kampanii.

„Plakat na stulecie”

Konkurs na przygotowanie plakatu promującego obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie dowolną techniką plastyczną pracy, która najlepiej odda ideę świętowania i wyjątkowość setnej rocznicy. Można wprowadzić kilka kategorii wiekowych, w zależności od potrzeb i specyfiki samorządu.

Zgłoszone w konkursie plakaty powinny trafiać do urzędu gminy/starostwa powiatowego. Po ich zebraniu i rozstrzygnięciu konkursu warto zorganizować wystawę prac. Zachęcamy do wysyłania dokumentacji fotograficznej prac do Biura Kampanii – zdjęcia opublikujemy na stronie www.dumnizpolski.pl.

„Mapa dumy”

Konkurs, którego celem jest wyłonienie miejsc, obiektów czy zjawisk, będących w małych ojczyznach źródłem prawdziwej dumy. Do udziału w konkursie zaproście uczniów. Ich zadaniem będzie przygotowanie prac literacko-fotograficznych w trzech kategoriach:

  • „Miejsca” (można zgłosić np. nowy miejski stadion, szkołę wyremontowaną wysiłkiem mieszkańców, nowo założony park),
  • „Kultura” (np. miejscowa tradycja rękodzieła, murale patriotyczne, ciekawe projekty lokalnych bibliotek/domów kultury…),
  • „Natura” (np. wyjątkowy rezerwat przyrody, lokalna inicjatywa pomocy bezdomnym zwierzętom…).

Jury wyłoni najlepsze prace, których autorzy otrzymają kampanijne nagrody. Dodatkowo każdy samorząd będzie mógł szczególnie wypromować trzy najlepsze prace (po jednej w każdej kategorii), przesyłając je mailowo do Biura Kampanii. Stworzymy wirtualną „Mapę dumy”, na której oznaczymy propozycje samorządów z całej Polski. Na tej mapie nie może zabraknąć Waszej małej ojczyzny! Przyłącz się do kampanii i dowiedz się więcej!

„Polak Mały”

Zostałeś rodzicem w 2018 roku? Gratulujemy! Pochwal się swoim dzieckiem – niech zobaczy je cała Polska!

W wyjątkowym okresie świętowania stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę stworzymy wirtualny album dzieci urodzonych w 2018 roku. Dołącz do akcji „Polak Mały i wyślij zdjęcie!

Weź udział w akcji! Prześlij zdjęcie

 

Mali Polacy 2018. Zobacz dzieci, które przyszły na świat w wyjątkowym roku stulecia!

„Dla przyszłych pokoleń”

Akcja integrująca mieszkańców, której celem jest wspólne przygotowanie kapsuły czasu. W specjalnym pojemniku zgromadzone zostaną przedmioty obrazujące życie samorządu: np. wspólne zdjęcie mieszkańców i władz, lokalna gazeta, dane o liczbie osób zamieszkujących gminę/powiat. Samorząd wspólnie z mieszkańcami może przygotować także specjalne „listy do przyszłych pokoleń”. W kulminacyjnym momencie imprezy organizowanej przez samorząd nastąpi uroczyste zamknięcie kapsuły czasu. Przedstawiciele władz zakopią lub schowają ją w ważnym dla lokalnej społeczności miejscu (np. w pobliżu zabytkowego budynku, na terenie urzędu, w wieży miejscowego kościoła). To wydarzenie, które zintegruje samorząd i mieszkańców!

„Stań z nami!”

Akcja polega na wykonaniu wspólnego, grupowego zdjęcia jak najliczniejszej grupy mieszkańców i samorządowców wyposażonych w gadżety kampanii „Dumni z Polski”. Wszyscy zgromadzą się w jednym miejscu (np. szkolne podwórko, stadion piłkarski, rynek), a zdjęcie zostanie wykonane z góry – np. z wysokiego budynku. Stańcie razem i pokażcie, że jesteście dumni! O szczegółach można przeczytać w przewodniku dla gmin biorących udział w kampanii.

„Nasza biało-czerwona”

Akcja wykonywania zdjęć, które zaprezentują przywiązanie lokalnej wspólnoty do biało-czerwonych barw. Może to być np. zdjęcie świątecznie przystrojonej fasady urzędu, instytucji samorządowej albo bloku mieszkalnego, w którego oknach wywieszono szczególnie dużo flag. Każdy powiat i gmina, które przystąpią do kampanii, mają szansę pochwalić się swoim zaangażowaniem. Zobaczy Was cała Polska! Więcej w przewodniku.