Mikołaj

Mikołaj, ur. 20 lipca 2018 r. Waga 2730 g, wzrost 52 cm. Stefkowa (woj. podkarpackie)