„Mapa dumy”

Konkurs, którego celem jest wyłonienie miejsc, obiektów czy zjawisk, będących w małych ojczyznach źródłem prawdziwej dumy. Do udziału w konkursie zaproście uczniów. Ich zadaniem będzie przygotowanie prac literacko-fotograficznych w trzech kategoriach:

  • „Miejsca” (można zgłosić np. nowy miejski stadion, szkołę wyremontowaną wysiłkiem mieszkańców, nowo założony park),
  • „Kultura” (np. miejscowa tradycja rękodzieła, murale patriotyczne, ciekawe projekty lokalnych bibliotek/domów kultury…),
  • „Natura” (np. wyjątkowy rezerwat przyrody, lokalna inicjatywa pomocy bezdomnym zwierzętom…).

Jury wyłoni najlepsze prace, których autorzy otrzymają kampanijne nagrody. Dodatkowo każdy samorząd będzie mógł szczególnie wypromować trzy najlepsze prace (po jednej w każdej kategorii), przesyłając je mailowo do Biura Kampanii. Stworzymy wirtualną „Mapę dumy”, na której oznaczymy propozycje samorządów z całej Polski. Na tej mapie nie może zabraknąć Waszej małej ojczyzny! Przyłącz się do kampanii i dowiedz się więcej!