„Dla przyszłych pokoleń”

Akcja integrująca mieszkańców, której celem jest wspólne przygotowanie kapsuły czasu. W specjalnym pojemniku zgromadzone zostaną przedmioty obrazujące życie samorządu: np. wspólne zdjęcie mieszkańców i władz, lokalna gazeta, dane o liczbie osób zamieszkujących gminę/powiat. Samorząd wspólnie z mieszkańcami może przygotować także specjalne „listy do przyszłych pokoleń”. W kulminacyjnym momencie imprezy organizowanej przez samorząd nastąpi uroczyste zamknięcie kapsuły czasu. Przedstawiciele władz zakopią lub schowają ją w ważnym dla lokalnej społeczności miejscu (np. w pobliżu zabytkowego budynku, na terenie urzędu, w wieży miejscowego kościoła). To wydarzenie, które zintegruje samorząd i mieszkańców!